برق-الکترونیک-هیدرولیک-پنوماتیک

افزودني هاي روغنهاي هيدروليك

 ضد موم: ازتشكيل بلورهاي موم  در روغن هاي معدني جلوگيري مي نمايد.

بهسازي شاخص گران روي: اين مواد پليمري،بابالا رفتن درجه حرارت، گران روي روغن را

 زياد مي كند.

ضد اكسيد شدن: تمايل به جذب اكسيژن اين افزودني بيش از روغن است.

 ضد زنگ: اين مواد لايه اي را روي سطوح فلز فراهم مي اورند كه از تماس واكنش اب

و اسيد هاي الي با انها جلوگيري مي كنند.

 ضد كف ها: تشكيل كف با افزودن چند درميليون از ماده افزودني مخصوص ومعمولا پليمرهاي

سيليكان كاهش مي يابد.

 ضد سايش : موادي هستند كه براي كاهش سائيدگي و پوسيدگي به هنگام روغنكاري لايه اي ،

به كارمي روند

نوشته شده توسط saman در ساعت  | لینک  | 

ويژگي هاي روغن هيدروليك

1-   چگالي يا وزن مخصوص

 چگالي برابر است با وزن حجم معيني از سيال در درجه حرارت معيني نسبت به وزن همان

حجم اب در همان شرايط. چگالي يك روغن هيدروليك به هنگام طراحي مدار،پمپ ومخزن 

 مهم است و مي بايست درمحاسبه فشاراستاتيك در ورودي پمپ در نظر گرفته شود.

2-    گران روي(ويسكوزيته)

 گران روي، يعني مقاومت سيال در برابرجاري شدن يا اصطكاك داخلي ذرات سيال .

گران روي، عامل تعيين درجه روغن مي باشد. گران روي روغن بايد ان قدربالا باشد كه خوب

 روغن بندي نموده و از نشت داخلي جلوگيري كند . همچنين بايد ان قدركم باشد كه به راحتي

 جريان يابد و انرژي زيادي نياز نداشته باشد.

براي اندازه گيري گران روي يك سيال، زمان لازم براي خارج شدن حجم معيني ازان از يك

 لوله باريك در شرايط و دماي مشخص اندازه گرفته مي شود. براي به دست اوردن گران روي

زمان بر حسب ثانيه در ثابت گران روي سنج ضرب مي شود.

 3-   شاخص گران روي

شاخص گران روي يك روغن، شدت تغييرات گران روي ان روغن را دربرابر تغييرات درجه

 حرارت مشخص مي كند. روغني كه گران روي ان با تغيير درجه حرارت كمتر تغيير كند

 داراي شاخص بالاتري است. شاخص گران روي بيشترروغن هاي هيدروليكي بالاي80 است.

فشار نيز بر گران روي روغن ها تاثيرمي گذارد .با افزايش فشار اعمال شده بر روغن

گران روي ان هم زياد مي باشد.

نوشته شده توسط saman در ساعت  | لینک  | 

وسايل اندازه گيري

 معمولا در نقاط مختلف يك مدار هيدروليكي لازم است فشار، شدت جريان ، دما و ..... سيال هيدروليك را اندازه گيري نمود .

فشار سنج :

 در زمان عيب يابي يا رفع عيب يك سيستم ، دانستن فشار سيستم ضروري است .  به اين منظور

 دو نوع فشار سنج مورد استفاده قرارمي گيرند:فشار سنج مكانيكي،حسگرهاي الكترونيكي فشار

 در فشار سنج مكانيكي يك لوله خميده كه انتهاي ان بسته است وجود دارد . از دهانه ورودي

 لوله سيال تحت فشار وارد مي شود . با افزايش فشار در لوله خميده ، لوله تمايل به باز شدن

 دارد . اين پديده ميزان فشار درون لوله را مشخص مي كند . مقدار باز شدگي لوله متناسب با

فشار درون ان بوده و اين حركت به طريق مكانيكي به عقربه فشار سنج انتقال مي يابد .

 داخل صفحه فشار سنج ها بايك مايع شفاف كه معمولا گليسيرين است پرشده تا از حركت سريع

عقربه و لرزش هاي ان جلوگيري كند .

 حسگرهاي الكترونيكي فشار،مستقيما فشار را به ولتاژ تبديل كرده و بر روي نمايشگر خود نشان

مي دهد .

 جريان سنج :

اندازه گيري جريان توسط جريان سنج انجام مي شود .

جريان سنج ها بر سه نوع هستند :

 1-    روزنه اي

2-    با گوي شناور

 3-    توربيني

جريان سنج روزنه اي :

 جريان سنج هاي نوع روزنه اي بر اساس اختلاف فشار كار مي كنند . افت فشار در روزنه

 متناسب با شدت جريان عبوري است .

 جريان سنج با گوي شناور :

گوي شناور در اين نوع جريان سنج ها مي تواند ازادانه در داخل لوله عمودي مخروطي جابجا

 شود . به هنگام عبور سيال از اين جريان سنج ، گوي در محلي متوقف مي شود كه نيروي

   حاصل از عبور سيال از اطراف گوي به طرف بالا ، با نيروي وزن گوي متعادل گردد .

 جريان سنج توربيني :

در نوع توربيني ، عبور جريان سيال باعث چرخش پره هاي توربين مي شود . با اندازه گيري

 سرعت گردش توربين ، مي توان شدت جريان عبوري را تعيين كرد .

نوشته شده توسط saman در ساعت  | لینک  | 

كاربرد انرژي سيالات

 كاربرد، انتقال و كنترل توان توسط سيال تحت فشار در همه شاخه هاي صنعت روز به روز

زيادتر مي شود . انتقال انرژي از يك محل به محل ديگر توسط يك سيال جاري تحت فشار

يكي از سه روش رايج در انتقال انرژي است . دو روش ديگر عبارتند از :

 انتقال به صورت مكانيكي و الكتريكي

در انتقال انرژي به صورت الكتريكي ، از جريان الكتريكي كه در كابل ها جاري مي شود ،

 براي انتقال انرژي استفاده مي شود . مزيت اصلي اين روش ، انتقال سريع انرژي درمسافتهاي

 طولاني است در روش مكانيكي از قطعاتي نظير چرخ دنده ، پولي ، زنجير و نظير انها براي انتقال قدرت

 مكانيكي در مسافتهاي كوتاه استفاده مي شود .

 دو مزيت عمده انتقال انرژي از طريق سيال ، قابليت افزايش نيرو و قابليت تغيير جهت سريع

انتقال ، بدون صدمه رسيدن به سيستم است . ماهيت انعطاف سيال در عبور از شيلنگهاي قابل

 انعطاف اين ويژگي را ايجاد مي كند .

نوشته شده توسط saman در ساعت  | لینک  | 

طريقه كار يك مخزن

 سيال از طريق يك لوله به پمپ وارد مي شود در انتهاي اين لوله يك فيلتر نسب شده است تا از

ورود ذرات الوده به پمپ جلوگيري كند.دو لوله برگشت سيال نيز بر روي مخزن نصب شده

 است . يكي از اين لوله ها لوله برگشت اصلي سيال از سيستم به مخزن است ولوله  ديگر براي

تخليه سيال از مسيرهاي تخليه فرعي قطعات به مخزن در نظر گرفته شده است.

 در انتهاي لوله برگشت اصلي نيز يك فيلتر نصب مي شود ولي لوله برگشت فرعي فيلتر ندارد

زيرا اين مسير بايد حداقل مقاومت را در برابر عبور سيال داشته باشد تا نشتي هاي موجود در

 قطعات و حباب هاي هوا به راحتي تخليه شوند.

وجود يك صفحه جدا كننده در مخزن از عبور مستقيم سيال تخليه شده به مخزن به طرف لوله

 مكش پمپ جلوگيري مي كند. اين صفحه در واقع فضاي مخزن را به دو بخش تقسيم مي كند .

با ورود سيال برگشتي به مخزن سيال در اين قسمت توقف مي كند.توقف سيال برگشتي در مخزن

 چند ويژگي مهم دارد .مهم ترين ويژگي توقف سيال در اين قسمت اين است كه زمان كافي به

سيال داده مي شود كه حرارت خود را از دست بد هد.

 مزيت ديگر توقف سيال خروج هواي مخلوط در سيال و ته نشين شدن الودگي در كف مخزن

است. در دو طرف مخزن روي ديواره ها دريچه هاي بزرگي تعبيه شده كه با برداشتن ان ميتوان

 سيال به داخل مخزن ريخت .ورود وخروج هوا به داخل مخزن نيز از طريق همين درپوش

فوقاني انجام مي گيرد. بدين ترتيب از ايجاد خلا نسبي يا افزايش فشار در مخزن نيز جلوگيري

مي شود. درزيراين در پوش يك فيلتر نيز قرار گرفته كه از ورود ذرات خارجي به درون مخزن

 جلوگيري مي نمايد. گنجايش مخزن بهتر است 2تا3 برابر بده پمپ باشد.

نوشته شده توسط saman در ساعت  | لینک  | 

پمپ قلب سيستم هيدروليك را تشكيل مي دهد.پمپ توان مكانيكي را به توان هيدروليكي تبديل  

مي كند. دو گروه اساسي پمپ ها عبارتند از: جريان پيوسته و جريان گسسته

پمپ هاي هيدروليك از نظر ساختمان به سه نوع اصلي تقسيم مي شوند:

1- پمپ هاي چرخ دنده اي

2- پمپ هاي تيغه اي

3- پمپ هاي پيستوني

پمپ هاي چرخ دنده اي

يكي از چرخ دنده ها توسط يك منبع توان بيروني به چرخش واداشته مي شود. چون دو چرخ

دنده با هم درگير هستند چرخ دنده ديگر نيز وادار به چرخش مي گردد.

به پمپ چرخ دنده اي به دليل اينكه درهر دور چرخش محور محرك مقدار ثابتي روغن از پمپ تخليه

 میشود پمپ با جابجايي (بده) ثابت نيز گفته مي شود.

بازده اين پمپ ها به 90 درصد مي رسد.

پمپ هاي تيغه اي

روتور توسط يك منبع توان بيروني به حركت در مي ايد. رتور داراي شيارهايي است كه تيغه ها مي توانند در داخل انها به طور شعاعي حركت كنند. به دليل نيروي گريز از مركز نوك تيغه ها به طور مماس به جداره داخلي پوسته پمپ حركت مي كنند. چون شكل پوسته در بين تيغه هاي در حال حركت از مقابل دريچه ورودي يك حجم منبسط شونده را ايجاد مي كند روغن به داخل كشيده مي شود.

 

نوشته شده توسط saman در ساعت  | لینک  |